Ga naar de inhoud

Wedstrijdreglement

September 2008

 1. Aanvang
  Tenzij anders wordt aangegeven wordt met spelen om 19.45 begonnen. De deelnemers dienen om 19.30 aanwezig te zijn.
 2. Nieuwe leden
  Nieuwe leden beginnen altijd in de laagste lijn!!!
 3. Spelregels
  Er wordt gespeeld volgens de regels en normen van de Nederlandse Bridgebond.
 4. Verhindering
  Deelnemers dienen bij verhindering ten alle tijde zelf voor vervanging te zorgen. Raadpleeg eventueel de invallerslijst. Geef dit ook door aan de wedstrijdleiding.
 5. Afwezigheid
  1e – 2e keer afwezig: geen consequenties
  3e – 4e en volgende keren afwezig: U kunt deze ronde niet promoveren, echter wel degraderen !!!
 6. Speeltijd
  De speeltijd bedraagt 7½ minuut per spel. Vijf minuten vóór afloop van een ronde wordt een signaal gegeven. Het laatst te spelen spel moet dan een aanvang hebben genomen. Indien dit niet lukt dient NG op de bridgemate te worden ingevoerd. Raadpleeg eventueel de wedstrijdleider.
 7. Controle door de spelers
  Vóór aanvang van de ronde:
  • De juiste tafel
  • De juiste richting (NZ of OW)
  • Het juiste tegenpaar
  • De juiste spellen
  • Tel voor het opsteken ( U hebt de kaarten nog niet gezien) de kaarten, 13 stuks.
  • Biddingboxen normaal openen. Dit kan zonder enige kracht.
   Na elk spel:
  • Noord verwerkt de uitslag
  • Oost controleert de uitslag
  • Zuid vult het lopend scorebriefje in en West controleert.
  • Kaarten juist terugsteken in de mapjes.
   Na de ronde:
  • Bridgemate afsluiten zodat de volgende spelers correct kunnen beginnen
   Na de laatste ronde:
  • Bridgemates inleveren bij de uitslagverwerking
  • Van elk kaartmapje een kaart met de beeldzijde naar boven steken
  • Biddingboxen inruimen
 8. Arbitrage
  Waarschuw bij onregelmatigheden altijd de arbiter.
  Een arbitrale beslissing dient altijd hoffelijk te worden aanvaard.
 9. Roken
  Per 1 juli 2008 is er een wet van kracht geworden die het roken in openbare gelegenheden verbiedt, zo ook bij Den Domp.
 10. Beperking geluid
  Probeer andere spelers niet te hinderen door overdadig geluid te produceren.
  Enthousiasme mag natuurlijk, echter wel ingetogen.
 11. Uitslag
  De uitslag wordt zo mogelijk dezelfde avond medegedeeld.
  Leden kunnen de uitslag ook nalezen op onze website www.bc2000.nl