Ga naar de inhoud

Contributie

De contributie bedraagt € 37,50 per jaar en het inschrijfgeld is € 10,-

Banknummer: NL92RABO0330686240

Ten name van: CWH. Hermans Bridgeclub 2000 Haaren