Welkom

De Contributie van Bridgeclub 2000 bedraagt € 37,50.- 
Inschrijven nieuwe leden € 10,-

Rabobank rekeningnummer: NL92 RABO  033 068 62 40  voor 1 oktober
tnv de penningmeester bc 2000
C.W.H.Hermans